Tedfelt & Co
Huvudkontor:

Norra Vallgatan 70

211 22 Malmö

Kontor Göteborg:

Rosengatan 15

413 10 Göteborg


 

Tel. 040-30 19 70

Policy

Vad menas med fond-i-fond?

En fond-i-fond är en fond som investerar i andra fonder. Fördelen för spararen är bättre riskspridning genom exponering mot flera olika marknader, förvaltare och att man själv slipper välja fond och förvaltare.

 

 

Tillbaka