Tedfelt & Co
Huvudkontor:

Norra Vallgatan 70

211 22 Malmö

Kontor Göteborg:

Rosengatan 15

413 10 Göteborg


 

Tel. 040-30 19 70

Policy

Vad är standardavvikelse?

Standardavvikelse är ett av de vanligaste riskmåtten som visar hur mycket fondens avkastning har svängt kring sitt medelvärde. Ju högre värde desto högre risk. Vanligtvis mäts standardavvikelse i procent per år. Måttet visar hur mycket risk en fond har haft historiskt och det ger en indikation om vad man kan vänta sig av framtiden.

 

Till exempel har hedgefonden Aktie-Ansvar Graal under 3% i risk, medan tillväxtmarknadsfonden East Capital Ryssland har en risk på närmare 25%. Stockholmsbörsens index ligger vanligtvis runt 20% och världsindex på ca 15%.

 

 

Tillbaka